Satış Sözleşmesi

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu yazı tipinde, yazıcı çıktısı alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!


İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.


MADDE 1 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI\\\'nın, ALICI\\\'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.


MADDE 2.1 - SATICI BILGILERI
Ünvan: Bayram Emrah Polat adına kayıtlı şahıs firması (Bundan sonra "Kağıt Butik" olarak anılacaktır)
Adres : Kırkkonaklar Mah. 316. Cd. 356. sk. 2/1 Çankaya/Ankara
Telefon : 0850 220 32 30
E-mail : bilgi@kagitbutik.com


MADDE 2.2 - ALICI BILGILERI
Müşteri olarak www.kagitbutik.com alışveriş sitesine üye olan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 3 - SÖZLESME KONUSU ÜRÜN BILGILERI
Malin / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme sekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1 - ALICI, Madde 3\\\'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI\\\'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI\\\'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Kağıt Butik sorumlu tutulamaz.
4.4 – Kağıt Butik, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Kağıt Butik e ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI\\\'nin tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Kağıt Butik ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI\\\'ya ait kredi kartının ALICI\\\'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini kağıt Butik e ödememesi halinde, ALICI\\\'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Kağıt Butik e gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI\\\'ya aittir.
4.7- Kağıt Butik, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI\\\'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI\\\'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından üye olma işlemi sırasında onaylandığı andan itibaren sonra geçerlilik kazanır.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Kağıt Butik in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.